مذاکره توافق نامه های سطح خدمات | مفاد توافق نامه SLA چیست؟

پیش نیازهای مطالعه این درس: تفاوت توافق نامه و تفاهم نامه چیست؟ تفاوت کالا و خدمت چیست؟ ویژگی‌های اختصاصی خدمت (که کالا فاقد آن است) چیست؟ از دوستان عزیز متممی انتظار می‌رود پس از مطالعه این درس: بتوانند مفهوم توافق نامه سطح خدمات یا قرارداد SLA را توضیح دهند. بتوانند علت نیاز به توافق …

ادامه نوشته »